Auction House

Auction: Modern Art

18. June 2013

Object overview
Object

0842

Max Oppenheimer*

(Wien 1885 - 1954 New York)

„Kreuzabnahme“
um 1922
Feder in Tusche, mit Deckweiß gehöht
16,5 × 13,5 cm

€ 3.200

Max Oppenheimer *
(Wien 1885 - 1954 New York)

Kreuzabnahme, um 1922
Federtusche, mit Deckweiß gehöht; 16,5 x 13,5 cm
Signiert rechts unten: MOPP

Litertaur: MOPP. Max Oppenheimer 1885-1954, Ausst.-Kat. Jüdisches Museum der Stadt Wien (23. Juni - 18. September 1994), Abb. S. 90