Auction House

Lin Fengmian

(1900, Meixian - 1991, Hongkong)