Auktionshaus

Elfy Haindl-Lapoirie

(Bad Vöslau 1907 - 1969 Paris) » Zur Biografie

Elfy Haindl-Lapoirie

Bad Vöslau 1907-1969 Paris