Auktionshaus

Johann Georg Stuhr

(Hamburg 1640 - 1721 ebd.) » Zur Biografie

Johann Georg Stuhr

Hamburg 1640-1721 ebd.