Artists from K-O

Vera Liskova

Prag 1924-1985 ebd.

...